Selective Utrecht Medical Master (SUMMA)

Program is in Dutch

In deze vierjarige master (240 ECTS) worden studenten met een biomedische of lifescience bachelor opgeleid tot arts én klinisch onderzoeker. Het onderwijs binnen SUMMA biedt daarom naast de medische theorie en praktijk ook een stevige wetenschappelijke component. Afgestudeerden zijn bij uitstek geschikt om een brug te slaan tussen zorg en wetenschap in de geneeskunde.

Patiënt centraal
Bijzonder aan de opleiding is dat je al direct in aanraking komt met patiënten. Een uitgangspunt is dat je kennis vergaart aan de hand van deze echte patiënten. De eerste drie jaren bekwaam je je in alle aspecten van het beroep van arts. Je raakt vertrouwd met de wijze waarop artsen informatie vergaren, verwerken en tot een diagnose, behandelplan, advies en prognose komen. In het vierde jaar krijg je een meer verantwoordelijke en zelfstandige rol.

Wetenschap centraal
Voor de SUMMA-student is wetenschappelijke vorming van belang om nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde te kunnen volgen en op waarde te schatten. Maar ook om er zelf een bijdrage aan te leveren. Je kunt vragen uit de dagelijkse gezondheidszorg vertalen naar wetenschappelijk onderzoek, zowel klinisch als fundamenteel, én je kunt nieuwe wetenschappelijke bevindingen inpassen in de zorg.

Student centraal
SUMMA is een kleinschalige opleiding waarbij studenten en docenten elkaar kennen. Studenten en docenten zijn zeer gemotiveerd en zetten zich in voor de opleiding. Vanuit je eigen vooropleiding neem je als student specifieke kennis mee die zorgt voor een meerwaarde in jouw SUMMA-groep. Je hebt een persoonlijke coach, een preceptor, die je helpt bij het uitstippelen van je studieloopbaan. Het gaat om begeleiding tijdens je studie en om het maken van keuzes gericht op je latere beroepsuitoefening.
Als SUMMA student sta je ingeschreven bij de Universiteit Utrecht, maar volg je de opleiding bij het UMC Utrecht.

Tracks
Er zijn geen tracks in deze opleiding. Wel ben je vrij zelf je onderwerp van onderzoek te kiezen voor het laatste jaar. Samen met je preceptor bepaal je hoe de precieze invulling is van jouw opleiding. 

Studieprogramma
SUMMA is opgebouwd uit vier lijnen:

 • De lijn Kennis
 • De lijn Klinisch denken
 • De lijn Klinisch handelen
 • De lijn Wetenschap

De lijn Kennis
In de lijn Kennis staat verwerving van kennis en inzicht centraal. Het gaat om parate kennis en om inzicht in systemen en concepten van orgaansystemen. Deze lijn is de basis voor de andere lijnen.

De lijn Klinisch denken
Binnen de lijn Klinisch denken leer en train je de klinische denkmethode. Kenmerkend is de centrale rol van echte patiënten in deze lijn, vanaf de eerste week in het eerste jaar. Aan de hand van deze patiënten en hun verhalen leer je hoe je je algemene medische kennis bij een individuele patiënt moet toepassen. Je leert je voortdurend af te vragen “waarom?”.

De lijn Klinisch handelen
De lijn Klinisch handelen is gericht op het zich eigen maken van praktisch medisch handelen. Deze lijn omvat alle vaardigheden die de arts in zijn beroepspraktijk nodig heeft. Het begint met oefenen tijdens het eerste jaar, vanaf het 2e semester maak je de overstap naar de praktijk: de studentenpoliklinieken van het UMC Utrecht. In het derde jaar loop je co-assistentschappen in het Teaching Hospital in Apeldoorn. In het laatste jaar van de opleiding, het zogenaamde schakeljaar, werk je als semi-arts op een zelfgekozen afdeling in het UMC Utrecht.

De lijn Wetenschap
In de lijn Wetenschap word je wetenschappelijk gevormd. Dit is van belang om nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde te kunnen volgen en op waarde te schatten, maar ook om er een bijdrage aan te leveren. Je start in het eerste jaar met een oriëntatie op hoofdlijnen van onderzoek binnen het UMC Utrecht. In het tweede jaar volg je de cursus methoden van onderzoek, leer je een meta analyse maken en doe je literatuuronderzoek. In het derde jaar kies je zelf, onder begeleiding van je onderzoekscoach, het onderwerp van je wetenschappelijke onderzoek. Je werkt aan een individueel traject dat aansluit bij je eigen wensen, kennis en vaardigheden.

Het laatste jaar vormt een brug naar de verschillende medische vervolgopleidingen. Dit schakeljaar zorgt voor een goede en efficiënte aansluiting tussen basisopleiding en vervolgopleiding. Je kunt zelf je keuze aangeven voor het specialisme waarin je je laatste co-schap als semi-arts wilt lopen. Ook volg je een zes weeks keuze-coschap. Daarnaast werk je aan je onderzoek en verslag.

Een voorbeeld van het studieprogramma is te vinden via deze link  .

Toelating
Er is een strenge selectieprocedure voor SUMMA, jaarlijks worden maximaal 40 studenten toegelaten.

De eerste ronde is een kennistoets in maart. Als je hier een voldoende score voor haalt en behoort tot de circa 80 hoogst scorende kandidaten, word je toegelaten tot de tweede ronde. Op de dag van de kennistoets schrijf je ook een Engelstalig essay en lever je een sollicitatieformulier met bijlagen in. Gerichte informatie hierover zal staan in de uitnodigingsbrief voor de kennistoets.

De tweede ronde vindt plaats in april. Op één dag ga je in gesprek met leden van de selectiecommissie. Hierbij komen ondermeer aan bod je motivatie voor deze opleiding, je affiniteit met (de combinatie van) patiëntenzorg en onderzoek en je studieloopbaan sinds het VWO. Vervolgens voer je op deze dag een studieopdracht uit die aansluit bij de eisen van de SUMMA-opleiding.

De selectieprocedure resulteert in een rangordening van kandidaten. De hoogst scorende kandidaten worden toegelaten. Tot de tweede ronde worden meer kandidaten toegelaten dan er plaatsen zijn. Maximaal 40 studenten kunnen worden toegelaten tot de opleiding. Kandidaten kunnen tweemaal deelnemen aan de selectieprocedure.

De toelatingseisen voor het programma zijn strikt. Je komt in aanmerking voor toelating tot de master SUMMA als je beschikt over een universitair bachelor- of masterdiploma. Daarnaast voldoe je aan de volgende selectie-eisen:

 • Je bent in het bezit van een WO-bachelordiploma Biomedische Wetenschappen, University College Utrecht (pre-medical track), Roosevelt Academy (pre-medical program), Biologie (dierkundige richting), Farmaceutische Wetenschappen of van een equivalent Nederlands of buitenlands universitair diploma. In geval van een buitenlands diploma geldt aanvullend de eis NT2-II omdat de voertaal van het patiëntgebonden onderwijs in de opleiding Nederlands is.
 • Je bent aantoonbaar gemotiveerd voor het beroep van arts en aantoonbaar geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek (op het terrein van de onderzoekszwaartepunten van het UMC Utrecht);
 • Je bent academisch vaardig;
 • Je bent communicatief vaardig en beschikt over de juiste basis-attitude om tot een goed clinicus te worden opgeleid;
 • Je bent bereid en gewend hard te werken: blijkend uit studieresultaten en studievoortgang in de bacheloropleiding;
 • Je hebt aantoonbare belangstelling voor patiëntenzorg en onderzoek in een internationale context.

Een equivalent diploma is een universitair diploma dat minimaal 90 studiepunten (ECTS) aan biomedische vakken omvat en waarin tenminste vier van de volgende zeven onderwerpen in voldoende mate aan bod komen:

 • Fysiologie van hart, nieren en longen
 • Moleculaire en cellulaire processen (DNA/RNA/eiwitsynthese en genregulatie)
 • Stofwisseling en Biochemie van koolhydraten, eiwitten en vetten
 • Anatomie en embryologie
 • Histologie van weefsels
 • Infectie en afweersysteem
 • Hormonale regelsystemen

Je kunt je aanmelden voor SUMMA c.q. opgeven voor de selectieprocedure SUMMA van 15 november 2011 tot en met 15 januari 2012. De aanmelding verloopt in twee opeenvolgende stappen: een inschrijfverzoek via Studielink en aanmelding via de SUMMA website.

Als je meer wilt weten of vragen hebt, mail naar SUMMA-toelating@umcutrecht.nl

Further information

UU website

Ervaring van een student

Ervaring van een student SUMMA (in het Nederlands)