Wageningen UR

Wageningen Universiteit Bachelor Biologie

Biologie studeren in Wageningen past goed bij mensen met een brede belangstelling. Een bioloog kan een molecuul bestuderen, maar ook een groot ecosysteem zoals de hele aarde. Waarnemingen in een hoger integratieniveau kun je vaak verklaren door kennis op lagere integratieniveaus. In Wageningen zijn veel verschillende biologische leerstoelgroepen (vakgroepen) die al deze niveaus, van celbiologie tot ecologie, vertegenwoordigen. Met name het eersteWUR afb1 jaar is dan ook een rondreis langs al deze verschillende vakgebieden en met deze brede basis kan je je gaan specialiseren.

Uniek in Wageningen is het grote aantal contacturen. Ongeveer 50 procent van het onderwijs bestaat uit practica en veldwerk en dat is bijna altijd verplicht. Daarnaast is Wageningen een kleinschalige universiteit, dat betekent een kleine docenten/studenten verhouding en daarom is er intensief en vaak ook informeel contact tussen docenten en studenten.

De Bachelor biologie heeft in Wageningen veel raakvlakken en gemeenschappelijke vakken met gelijksoortige opleidingen als dierwetenschappen, plantwetenschappen en bos- en natuurbeheer.
Het switchen tussen deze verschillende opleidingen kan vaak zonder al te veel studievertraging op te lopen. Ook is het goed mogelijk om een master te doen in één van deze andere richtingen met de bachelor Biologie. Het feit dat er nauw wordt samengewerkt tussen de opleidingen zorgt voor een mooie balans tussen een fundamentele wetenschap, wat biologie is, en een toegepaste wetenschap als dierwetenschappen. Dit biedt de student ook een mooie kans om de studie zo toegepast of zo fundamenteel te maken als deze zelf wil.

Jaar 1

De bachelor biologie in Wageningen beslaat in totaal 180 ECTS (studiepunten), dus 60 per jaar. In het eerste jaar volgt iedere biologiestudent het basisprogramma, bestaande uit biologische en exacte vakken. Alle vakken worden in het Nederlands gegeven, het boek en studiematerialen zijn wel bijna altijd in het Engels. Het Wageningens eerste jaar is een dynamisch geheel waarbij veel verschillende vakgebieden aan bod komen. De eerste week ga je al op fietstocht door de omgeving voor ecologie, bij celbiologie probeer je pantoffeldiertjes te vinden onder je microscoop en bij mens- en dierkunde ontleed je een doornhaai. Planten ontleden of insecten vangen zijn ook favoriete bezigheden van biologen in het eerste jaar. Tussendoor een keertje wiskunde en scheikunde, maar dat hoort er bij en verrijkt je biologische kennis.
Vakken eerste jaar per periode:

WUR-2tb1Voor meer informatie klik hier.

Jaar 2 en 3

  • Hoe zijn jaar 2 en 3 opgebouwd
  • Link naar het rooster
  • Mag je zelf vakken kiezen / specialisatie volgen / is er vrije ruimte

In jaar 2 volgt iedere student nog het laatste gedeelte van het basisprogramma, maar halverwege het jaar is het eerste keuzemoment: de Major. Een major bestaat uit een aantal vakken van een bepaald specialisatiegebied, Wageningen biedt vier verschillende aan:

De Majorvakken worden in het Engels gegeven, in tegenstelling tot de vakken in het basisprogramma.
Vakken tweede jaar per periode :

WUR-tb2In jaar 3 volg je nog twee vakken van je Major, in periode 1 en 2. De rest van het jaar is vrije keuze van 36 studiepunten en de bachelor thesis van 12 studiepunten. Het jaar is bijna helemaal vrij in te plannen, je kan zelf bepalen wanneer je je thesis doet en welke vakken je wanneer volgt. In de vrije keuze is er ook de mogelijkheid om een minor te doen. Een minor is een vakkenpakket van 24 studiepunten met een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld marine biologie. Het is in de vrije keuze ook mogelijk om vakken van een andere studie te doen, vakken te volgen aan een andere universiteit in binnen- en buitenland en een Bachelor stage te ondernemen. Voor meer informatie over jaar 2 en 3 klik hier

Meer informatie
WUR afb2Voor meer informatie over de bachelor biologie in Wageningen:
http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Studiekiezers-bachelor/BSc-opleidingen/BSc-Biologie.htm

Heb je specifieke vragen over toelating, vakken, Engels of twijfel je nog of biologie bij jou past?
Bezoek de open dag, doe mee met een (groeps)meeloopdag of stel je vraag per mail aan Hilde de Laat (studiekeuzecoach) of Annemarie Theunissen (studieadviseur).
Voor open- of meeloopdagen: http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Studiekiezers-bachelor/Voorlichtingsactiviteiten.htm
Voor mailcontact: http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Studiekiezers-bachelor/BSc-opleidingen/BSc-Biologie.htm en kies “contactformulier”.