Vrije Universiteit Amsterdam

De Bachelor opleiding Biologie van de VU stelt zich ten doel om kennis en inzichten uit de moderne biologie op uitdagende manier over te dragen op jonge mensen en zo een nieuwe generatie van top-biologen op te leiden die ankers hebben in de maatschappij.
De biologische wetenschappen zullen de belangrijkste drijvende kracht zijn voor economische groei en sociale ontwikkeling in de komende jaren. Biologische inzichten zijn cruciaal voor vernieuwingen in de geneeskunde, de landbouw, het klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling op allerlei gebieden in de maatschappij. De biologische wetenschappen zijn ook een belangrijke bron van nieuwe bedrijvigheid. De Biologie-opleiding aan de VU koestert de verwevenheid van biologie met maatschappelijke ontwikkelingen.

Kenmerkend voor de bachelor opleiding Biologie van de Vrije Universiteit is:

1. De groep biologen volgt het hele programma als één cohort; er zijn in de eerste twee jaar geen cursussen samen met andere opleidingen, waardoor bij alle vakken diepgang bereikt wordt in de fundamentele biologie. Door de kleinschaligheid van de opleiding is het gemakkelijk om goed contact te onderhouden met docenten en je medestudenten, wat later weer van pas kan komen.

2. Er is veel aandacht voor belangrijke onderwerpen van de moderne biologie die aansluiten bij beeldbepalende speerpunten van de faculteit (genetica, neurowetenschappen, ecologie).

3. In elke cursus wordt bewust gewerkt met een waaier aan didactische methodes, waaronder veel practica. Excursies naar binnen- en buitenlandse natuurgebieden vormen een beeldbepalend aspect van de opleiding. Er is speciale aandacht voor interactie met bedrijven.

4. Het verplichte gedeelte van het programma is georganiseerd in thematisch opgezette blokken. Aan het eind van het tweede jaar en in het derde jaar is veel keuzevrijheid door middel van minoren en een onderzoekstage.

Jaar 1: 
In het eerste jaar begin je met de bouwstenen van de biologie. Het allereerste vak, genetica, begint met het ophalen van al je kennis die je hebt opgedaan op de middelbare school. Op deze manier beginnen alle studenten op het zelfde niveau en kun je verder de genetica induiken. Daarna volgen er vakken over evolutiebiologie, neurowetenschappen, ecologie en een basis statistiek. Alle vakken uit dit jaar zijn verplicht. Op deze manier kom je in aanraking met alle velden van de biologie en bouw je een brede basis op.

Rooster Biologie jaar 1

Jaar 2 en 3
Tijdens het eerste deel van het tweede jaar volg je nog een aantal verplichte cursussen. Aan het einde van het jaar kun je je gaan specialiseren op een bepaalde richting of je perspectief zo breed mogelijk maken. Het is ook altijd mogelijk om vakken te kiezen buiten het Biologie curriculum. Hierdoor kun je ook bij Biomedische Wetenschappen of Gezond en Leven een aantal vakken volgen.

In het derde jaar begint de minor. Dit is een serie aaneengesloten vakken binnen een bepaald onderzoek domein. Je kunt ervoor kiezen om een minor Evolutie en Ecologie of Neurowetenschappen te volgen, maar je kunt er ook voor kiezen om iets totaal anders te gaan doen en voor een minor Spaans kiezen.

De opleiding wordt afgesloten met een onderzoeksstage. Dit geeft je de mogelijkheid om je wetenschappelijke vaardigheden verder uit te breiden en in aanraking te komen met een echt onderzoek. Vanuit de afdelingen worden er ieder jaar een aantal stages beschikbaar gesteld, maar je mag ook een eigen onderzoek bedenken en uitvoeren. Het is mogelijk om deze stage bij een extern bedrijf of om naar het buitenland te gaan.

Rooster Jaar 2
Rooster Jaar 3

Meer informatie:
Voor meer informatie over de studie kan je terecht op de site van de VU.