Universiteit van Amsterdam

Bachelor Biologie aan de UvA

De bachelor Biologie aan de UvA is breed opgezet. De onderwerpen die aan bod komen bevinden zich op zowel het gen- en celniveau als het niveau van populaties en ecosystemen. Het verband tussen deze niveaus staat in de studie centraal. Cursussen met veldwerk zijn geïntegreerd met bijvoorbeeld genetische lab-analyse van het verzamelde materiaal.

Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van ongeveer 20 weken en omvat 60 studiepunten. Ieder semester bestaat uit twee blokken van acht weken en een van vier weken.

Jaar 1

Het eerste jaar begint met het leggen van een brede basis. Je krijgt vakken als: Celbiologie, Genetica, Fysiologie, Statistiek. Het eerste gedeelte van het eerste jaar wordt gedeeltelijk gezamenlijk gegeven met de bacheloropleiding Bio-medische Wetenschappen. Het tweede gedeelte in het eerste jaar bestaat uit vakken die specifiek aan de biologen worden gegeven: Biologie van Planten, Ecofysiologie, Organismen in het Milieu.

Jaar 2 & 3

Het tweede jaar bouwt voort op de biologische basis die in het eerste jaar is gelegd. Met thema’s als: Celbiologie, Cellulaire Signalering, Populatie Ecologie, Evolutionaire Genetica. In het tweede jaar wordt ook aandacht besteed aan ethische aspecten, zoals je rol als bioloog in maatschappelijke vraagstukken.

In het derde jaar kun je je specialiseren in een bepaalde richting of je juist ruim oriënteren op de verschillende keuzemogelijkheden binnen de biologie. Met de keuze van je vakken bereid je je voor op een mogelijke vervolgmaster. Je kunt verbreding zoeken door een minor bij een andere opleiding te kiezen of verdieping zoeken door keuzevakken binnen de biologie te kiezen, zoals: Conservation Biology, Ecogenomics, Marine Biology, Paleo-Ecology.

De derdejaarsvakken worden voor een groot deel in het Engels gegeven. Aan het einde van het derde jaar rond je de bachelor af met een bachelorproject van drie maanden. Je schrijft dan zelf een onderzoeksvoorstel, voert dit onderzoek uit, geeft een presentatie in het Engels en schrijft er een wetenschappelijk verslag over. Na afronding van je bacheloropleiding ontvang je de titel Bachelor of Science (BSc).

Meer informatie
http://www.studeren.uva.nl/biologie

Stroomschema’s

Stroomschema Biologie 2015-2016 mrt15