Maastricht Universiteit

Maastricht Science Programme

Je hebt plezier in je Natuur profiel en je ziet wel iets in een toekomst als bioloog. Maastricht Science Programme biedt jou de mogelijkheid om je eigen unieke opleiding samen te stellen. Als jij dus niet beperkt wil worden door een vooraf vastgelegde combinatie van vakken of manier van denken, dan is deze opleiding iets voor jou!

Dit Engelstalige programma combineert biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde en neurobiologie in een opleiding. Je keuzevrijheid wat betreft vakken, vaardigheden en projecten is groot: je kunt kiezen uit meer dan 100 modules. Doordat het een Engelstalig programma is, is er een internationale studentenpopulatie ontstaan van inmiddels meer dan 60 nationaliteiten. Je leert dus niet alleen veel over biologie maar ook over de wereld zelf. Waar anders krijg je de kans om vrienden te worden met mensen uit Nieuw Zeeland, Brazilië en Sudan? Je medestudenten kom je ook veel tegen want al het onderwijs wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 12-14 studenten (colleges met maximaal 60 studenten). De Universiteit Maastricht staat bekend om zijn Problem Based Learning waarbij je als student zelf heel actief bent en de theorie toepast op echte problemen. Daarnaast heeft Maastricht Science Programme veel aandacht voor Research Based Learning; in eigen laboratoria op de Brightlands Chemelot Campus werk je aan projecten en doe je kleinschalig onderzoek. Het laatste semester staat in het teken van je wetenschappelijke afstudeer-opdracht.

Hoe is het programma opgebouwd

Het totale programma duurt drie jaar. Het eerste half jaar is het enige deel dat vastligt: dit noemen we de ‘core courses’. Al onze studenten volgen o.a. een algemeen biologie, scheikunde en natuurkundevak om te zorgen dat na een half jaar iedereen hetzelfde niveau heeft. Daarna volgt twee jaar keuze vrijheid.

Het eerste semester (half jaar) bij het Maastricht Science Programme ziet er als volgt uit:

table1Maastricht bachelor

Halverwege het eerste semester kies je de vakken voor het volgende semester. Zo volg je ieder half jaar vier theorie vakken (bijvoorbeeld Genetica, Zoölogie, Evolutiebiologie of Microbiologie) en twee vaardigheden vakken (zoals Geneticavaardigheden of Veldwerkvaardigheden). Het half jaar wordt afgesloten met een project van vier weken waarin je met medestudenten onderzoek doet, bijvoorbeeld naar het gebruik van korstmossen als bio-indicator voor het meten en analyseren van luchtvervuiling of de GIS analyses van vliegroutes van Oehoes. In totaal kies je vier van dit soort projecten. Per keuzemoment zijn zo’n 20 projecten beschikbaar, die iedere keer verschillen. Het laatste half jaar loop je een wetenschappelijk stage. Dit kan aan de universiteit Maastricht maar veel studenten gaan naar andere universiteiten in binnen- of buitenland.

Een voorbeeld van hoe het rooster van een student eruit ziet:

table2maastrichtbachelor

Een overzicht van het aanbod aan cursussen vind je hier.

Meer informatie

Academic Advisor

Al deze keuzevrijheid betekent dat je enkel biologie kunt en mag doen. Over de randen van de biologie heenkijken wordt wel gestimuleerd. Je wordt hierbij intensief begeleid door een ‘Academic Advisor’ om te zorgen dat je studiepad perfect aansluit bij wat jij wilt. Hierbij is het startpunt dat wij jou niet vertellen wat je moet doen maar we juist proberen jouw wensen te faciliteren. De nadruk ligt daarbij op je talenten, persoonlijke ambities en interesses. Hierdoor heb je dus een grote vrijheid wat betreft je persoonlijke en academische ontwikkeling.

Toelating eisen

Omdat we willen weten of jij geschikt bent voor dit programma en of het programma geschikt is voor jou maken we gebruik van selectie. Iedereen die zich inschrijft, voldoet aan de toelatingseisen en een goede motivatie heeft, wordt persoonlijk geïnterviewd. Op basis deze criteria wordt je dan wel of niet toegelaten tot het programma.

Voor meer informatie klik hier.

Mail: msp-info@maastrichtuniversity.nl