Universiteit Leiden

Inleiding

Het bachelorprogramma biologie omvat drie jaar (totaal 180 EC) en is onderverdeeld in een eerste jaar (de propedeuse 60 EC), dat afgesloten wordt met een propedeusediploma en twee vervolgjaren (samen 120 EC). De bachelorfase wordt afgesloten met het behalen van het diploma Bachelor of Science Biologie.

Eerste jaar

In het eerste jaar van je bachelor Biologie, de propedeuse, maak je kennis met de breedte van het vakgebied, van de cel tot aan het milieu. Je krijgt een overzicht over alle vakgebieden die tot de biologie behoren en je maakt een aantal veld- en museale excursies.
Het eerste jaar bestaat uit zes blokken met verschillende thema’s die verwante stof bundelen en integreren. Deze thema’s zijn achtereenvolgens:

 • Fundamenten van het leven
 • De cel
 • Project popularisering van de wetenschap
 • Tree of Life
 • Het organisme
 • Het organisme en omgeving

Behalve biologievakken krijg je ook niet-biologische basisvakken, zoals ook wiskunde, statistiek, natuurkunde en modelleren. Het aandeel van deze vakken in de propedeuse is circa een vijfde en ze zijn speciaal gericht op de biologie

Tentamens
In het eerste jaar krijg je na ieder vak een tentamen. De tentamens van biologie zijn gespreid over ieder semester . De stof van een aantal weken zelfstudie en colleges wordt dan getentamineerd. Naast tentamens zullen ook practica, presentaties en papers beoordeeld worden. Je krijgt regelmatig de mogelijkheid vakken te herkansen die je in eerste instantie niet hebt gehaald.

Voor roosters en meer informatie over de vakken vind je in de digitale studiegids.

Tweede & derde jaar

Het tweede studiejaar bestaat voornamelijk uit vrij te kiezen vakken. Aan het begin krijg je nog een kort verplicht deel. Hierna mag je een eigen pakket samenstellen, dat doorloopt tot in het derde jaar. Je kiest de richting die jou het meeste interesseert. Ook oefen je praktische vaardigheden zoals schrijven en presenteren.
Er zijn twee studiepaden: ‘Life Sciences’ en ‘Biodiversiteit & Evolutie’. Dit zijn de richtingen waarin de opleiding Biologie in Leiden is gespecialiseerd. Je bent vrij om je helemaal te richten op een van deze twee paden, maar je kunt ook je pakket samenstellen met vakken uit beide paden.

Voor Life Sciences zijn de vakgebieden:

 • Biochemie
 • Celbiologie en kanker
 • Chemie
 • Genomics
 • Microscopie
 • Moleculaire celbiologie
 • Moleculaire genetica
 • Moleculaire Microbiologie
 • Ontwikkelingsbiologie

Biodiversiteit and Evolutie heeft de volgende vakgebieden:

 • Biodiversiteit
 • Gedragsbiologie
 • Ecologie
 • Evolutiebiologie
 • Evolutionaire analyse
 • Intergratieve zoölogie
 • Milieukunde
 • Systems biology
 • Ecologie
 • Zoölogie

Het rooster voor het tweede jaar is hier te vinden.

In het derde studiejaar doe je zelf onderzoek en maak je deel uit van een onderzoeksgroep. In het derde jaar van je bacheloropleiding heb je ook een vrije keuzeruimte van 30 studiepunten. Je kunt die eventueel invullen met:

 • Extra colleges
 • Assisteren van 1e jaars practica
 • Een minor
 • Een stage
 • Colleges in het buitenland
 • Stages in het buitenland

Het rooster van het derde jaar is hier te vinden.

De Leidse faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen heeft partnerovereenkomsten gesloten met diverse Europese universiteiten. Studenten biologie kunnen stage lopen of studeren in het buitenland.
Wil je alvast een voorproefje nemen op een buitenlands avontuur? Bekijk dan het stappenplan van het International Office van de universiteit.

Meer informatie

Leids Studiesysteem
De Universiteit Leiden heeft een studiesysteem ontwikkeld, waarmee al in het eerste jaar duidelijk wordt of je de juiste studie hebt gekozen. Uit de resultaten blijkt dat Leidse studenten door dit studiesysteem niet alleen vlotter, maar ook beter studeren.

Leidse Biologie in de media!

Meelopen?
De opleiding Biologie organiseert op een aantal keer per jaar een meeloopdag. Tijdens een meeloopdag volg je een echt college, krijg je een rondleiding door het gebouw van de opleiding en kun je al je vragen stellen aan studenten, zodat je goed de sfeer kunt proeven bij de opleiding Biologie.

Alvast Studeren?
Wil je alvast ervaren hoe studeren is aan de Universiteit Leiden? Er zijn diverse programma’s die jij al kunt volgen tijdens je middelbare schooltijd. Soms tellen de punten mee voor je vrije ruimte van de Tweede Fase (OVO/LOB).