HAS Hogeschool – Toegepaste Biologie

Toegepaste Biologie

Toegepaste Biologie in Den Bosch is een vierjarige voltijds HBO Bachelor opleiding. Uniek aan deze bachelor is de combinatie van theorie, praktijk, cases en projecten. Gelijk vanaf het eerste jaar werk je aan vraagstukken uit de praktijk, vaak in opdracht van een bedrijf. In de kas, het dierenverblijf of buiten in het veld verzamel jij gegevens voor jouw onderzoek. Met behulp van statistische analyses verwerk je de resultaten tot een passend advies, dat je op heldere wijze aan je opdrachtgever presenteert.  Je kan kiezen uit drie specialisaties: Toegepaste Ecologie, Applied Animal Sciences en Applied Plant Sciences.

Toegepaste Biologie staat voor biodiversiteit en een duurzame leefomgeving. Met jouw onderzoek lever jij ook een bijdrage aan de balans tussen verschillende soorten en planten in de natuur. Nu en in de toekomst.

Toegepaste Biologie is ook in Venlo te volgen. Hier ziet de studie er net wat anders uit. In plaats van Ecologie is er de afstudeerrichting Voeding en Mens.

Opbouw van de studie

Jaar 1 en 2

De eerste twee jaar bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk. Gelijk in het eerste jaar begin je met een ecologie onderzoek waarbij veel veldwerk wordt uitgevoerd. In het tweede blok staat diergedrag en fysiologie centraal en ook hier bij voer je een onderzoek uit, dit keer op het gebied van diergedrag. In het derde en vierde blok van het eerste jaar wordt het thema “Levenscyclus” behandeld. In dit thema komen verschillende aspecten zoals voortplanting, groei en ontwikkeling, morfologie en fysiologie aan bod. Bij het onderzoek dat je in de tweede helft van het eerste jaar uitvoert ga je twee dagen per week het veld in voor een natuurinventarisatie en monitoringsonderzoek voor natuurbeheerinstanties. Tijdens het eerste jaar doe je kennis op door middel van onderwijswerkgroep bijeenkomsten (PGO), practica, werk- en instructiecolleges, projectgroep bijeenkomsten, praktijkschoolweek, veldwerk en excursies.

Tijdens eerste semester van het tweede jaar heb je tijdens het thema “Van genen tot populaties” vakken als genetica, microbiologie, biotechnologie, toegepaste genetica, vegetatieve vermeerdering en diervoeding. Je bestudeert weefsels, cellen en moleculen om goed te begrijpen wat er op organisme-, en populatieniveau gebeurt. Het tweede semester met het thema “Van populaties tot ecosystemen” behandeld vakken als ecologie, biodiversiteit, taxonomie, GIS, populatie-dynamica van ziekten en plagen, hydrologie, aquatische ecologie en populatie ecologie. Tijdens het hele tweede jaar ben je bezig met een jaarproject op het gebied van ecologie, planten of dieren. Hierbij voer je met een projectgroep een onderzoek uit voor een externe opdrachtgever en je leert hierbij om zelfstandig een onderzoek op te zetten, uit te voeren en te rapporteren. Als ondersteunende vakken krijg je statistiek, Engels en economie.

Jaar 3

Het gehele derde jaar bestaat uit twee stages van ieder 20 weken. Eén van de stages moet verplicht in het buitenland worden gedaan. Je maakt kennis met de beroepspraktijk en je ontdekt hoe de theorie, zoals die in de opleiding is aangereikt, in de praktijk herkenbaar en uitvoerbaar is. Je opereert zelfstandig en in teamverband in een professionele omgeving. Het is ook mogelijk om een minor van 15 ECTS te volgen op de HAS of op een andere onderwijsinstelling.

Jaar 4

In het vierde jaar specialiseer je jezelf door middel van een minor in Toegepaste Ecologie, Applied Animal Sciences of Applied Plan Sciences. In de laatste 20 weken van het vierde jaar voer je een bedrijfsopdracht, oftewel afstudeeropdracht uit. Deze opdracht voer je met een kleine groep studenten uit onder leiding van docenten van de HAS Hogeschool. Je wordt ook ondersteund door medewerkers van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen, dit is een kenniscentrum verbonden aan de HAS Hogeschool. Door deze opdracht goed af te ronden, laat je zien dat je je diploma waard bent.

Hier kan je meer informatie vinden over de vakken tijdens de opleiding: https://www.hashogeschool.nl/denbosch/toegepastebiologie/leerplan

Bij Toegepaste Biologie in Venlo zitten de vakken net wat anders in elkaar. Voor meer informatie kan je kijken op: https://www.hashogeschool.nl/venlo/toegepastebiologie/leerplan

Meer informatie

Meer informatie? Kijk op https://www.hashogeschool.nl/denbosch/toegepastebiologie en op
https://www.hashogeschool.nl/venlo/toegepastebiologie voor Venlo.

Voor vragen over de opleiding kan contact opgenomen worden met de studieadviseur.
Locatie Den Bosch:
Carly Verhagen
C.Verhagen@has.nl

Locatie Venlo:
Ingrid Pulskens
I.Pulskens@has.nl