Visie Engelstalige bachelor

Het Landelijk Overleg BiologieStudenten (LOBS) is een vereniging waar alle studieverenigingen zijn aangesloten die de opleiding (Toegepaste) Biologie vertegenwoordigen. Middels maandelijkse vergaderingen delen de verenigingen kennis en zorgen over het onderwijs met elkaar. Daarnaast verbindt het LOBS de verschillende disciplines binnen de biologie met elkaar door het organiseren van activiteiten en evenementen.

De afgelopen tijd heeft het LOBS een visie op de Engelstalige bachelor geformuleerd. Lees hier onze “Visie Engelstalige bachelor“.